• werk@3s-people.nl
  • +31 50-8200343
  • inloggen

Downloads

Certificering en downloads

3S People staat niet alleen voor slimmere oplossingen voor uw personeel, maar wij hechten ook uiterst veel waarde aan transparante en goed onderbouwde samenwerking. 3S People werkt onder de strengst geldende normeringen. Hieronder vindt u onze algemene gegevens alsook specifieke certificaten en downloads. Staat het door u gewenste document er niet tussen, neem dan even contact met ons op zodat we kunnen kijken of wij u hiervan kunnen voorzien.

KVK

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel van 3S People kunt u hieronder downloaden. Hierin vindt u alle algemene gegevens van 3S People als onderneming zodat u zeker van kan zijn dat wij een betrouwbare partner voor u zijn.

Download: Uitreksel KVK

G Rekening

Wanneer u met ons als uitlener van uw personeel in zee gaat, dan zijn wij als eerste verantwoordelijk voor de betaling van de loonheffing van dit personeel. De G-Rekening is een geblokkeerde rekening die enkel wordt gebruikt wordt voor betaling van deze bedragen aan de belastingdienst. Zij kan aansprakelijkheidskwesties voorkomen.

Download: G-rekening

SNA-Keurmerk

3S People is opgenomen in het Register Normering Arbeid, geaccrediteerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Wij doorlopen hiertoe iedere zes maanden een NEN 4400–1 controle gericht op zowel de algemenepersonele- loon- en financiële administratie. U bent er dus van verzekerd dat wij onze verplichtingen nakomen en de zaken op orde hebben. Voorts bewijst het keurmerk u als werkgever dat de personeelsgegevens actueel zijn en kloppen alsook dat zij volledig zijn. Zo kunt u er op van aan dat uw werknemers gerechtigd zijn in Nederland te werken. We hechten veel waarde aan deze normering daar deze fraude en illegaliteit tegen gaat, u beter beschermt tegen claims die voortvloeien uit de ketenaansprakelijkheid zoals niet afgedragen belastingen en premies en ook boetes voorkomt als gevolg van onjuiste personeelsgegevens.

Download: NEN 4400–1 certificaat

VCU Certificaat

Veiligheid wordt door 3S People beschouwd als basisprincipe in de techniek. Zonder VGM regelgeving is er geen technisch project mogelijk en alle medewerkers dienen dan ook een VCA certificaat te hebben. Zo kunt er als VCA gecertificeerd bedrijf verzekert van zijn dat uw werknemers die middels ons bureau worden uitgezonden voldoen aan deze veiligheidseisen. Meer informatie vindt u op de website van c+ of op www.vca.nl

Download: VCU certificaat

VGM Beleidsverklaring 2019

Download: VGM Beleidsverklaring 

 

 

Onderstaand vindt u verder documentatie waarin wij graag transparant zijn en die u wellicht benodigd. Wil u graag meer informatie over de inhoud van deze documenten of bent u op zoek naar een certificaat of document dat hier niet tussen staat, neem dan contact met ons op.

 

Download: Verklaring betalingsgedrag loonheffingen en omzetbelasting

Download: Stipp Verklaring

Download: Algemene Voorwaarden 3S People (augustus 2018)

Download: Privacy statement Indirecte medewerkers 3S People

Download: Algemene Voorwaarden NBBU (juli 2018)

Download: Aansprakelijkheidsverzekering

Download: Anti-discriminatie beleid